RSS

Category Archives: ભજન

નંદબાવાને માતા

નંદબાવાને માતા જશોદાજી સાંભરે
મમતા મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં…..[નંદબાબાને]

સોના રૂપાનાં અહીં વાસણ મજાનાકાંસાની થાળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં…..નંદબાબાને
છપ્પનભોગ અહીં સ્વાદનાં ભરેલાંમાખણની લોટી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં…..નંદબાબાને

હીરા મોતીનાં હાર મજાનાંગુંજાની માળા મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં ……નંદબાબાને
હીરા માણેકનં મુગુટ મજાનામોરપીંછ પાઘ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં…….નંદબાબાને

હાથી ને ઘોડાની ઝૂલે અંબાડીગોરી ગોરી ગાવડી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં …નંદબાબાને
સારંગીના સૂર ગૂંજે મજાનાવ્હાલી મારી વાંસળી રહી ગઈ ગોકુળમાં …….નંદબાબાને

રાધાજીને એટલું કહેજો ઓધવજીઅમીભરી આંખ્યું મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં …..નંદબાબાને
પીળા પીતાંબર જરકસી જામાકાળી કાળી કામળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં …..નંદબાબાને

મા જેમ જેમ ઘરડી થતી જાય છે તેમ તેમ તેનું વાત્સલ્ય યુવાન થતુ જાય છે !!
– રોહિત શાહ

 
Leave a comment

Posted by on 09/10/2009 in ભજન

 

ટૅગ્સ:

રામદેવપીર નો હેલો

હો હો હેલો મારો સાંભળો,

રણુંજાના રાજા,અજમલજીના બેટા,

વિરમદે ના વીરા,રાણી નેસલ ના ભરથાર,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી…

હેલો મારો સાંભળો,રણુંજાના રાજ

હુકમ કરો તો વીર જાત્રાયુ થાય,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી…

વાણીયો ને વાણીયણ જાત્રાએ જાય,

માલ દેખી ચોર વાંહે વાંહે જાય,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી…

ઊંચી ઊંચી ઝાડીઓ ને વસમી છે વાટ,

બે હતા વાણીયા ને ત્રીજો મળ્યો ચોર,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી…

ઉંચા ઉંચા ડુંગરા ને વચમાં ચોર,

મારી નાખ્યો વાણીયો ને માલ લઈ ગ્યા ચોર,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી…

ઉભી ઉભી અબળા કરે રે પોકાર,

સોગઠે રમતા વીરને કાને ગ્યો અવાજ,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી…

લીલુડો છે ઘોડલો ને હાથમાં તીર,

વાણીયાની વ્હારે ચડ્યા રામદેવપીર,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી…

હેલો મારો સાંભળો,રણુંજાના રાજ

હુકમ કરો તો વીર જાત્રાયુ થાય,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી…

ઊઠ ઊઠ અબળા તુ ધડ-માથું જોડ,

ત્રણેય ભૂવનમાંથી ગોતી લાવુ ચોર,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી…

ભાગ ભાગ ચોરટા તુ કેટલેક જાઈશ,

વાણીયાનો માલ તુ કેટલા દાડા ખાઈશ,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી…

હો હો હેલો મારો સાંભળો,

રણુંજાના રાજા,અજમલજીના બેટા,

વિરમદે ના વીરા,રાણી નેસલ ના ભરથાર,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી…

……………………………………………………

 
Leave a comment

Posted by on 08/09/2009 in ભજન

 

ટૅગ્સ:

ગુરૂજીના નામની માળા

ગુરૂજીના નામની હો, માળા છે ડોકમાં,

નારાયણ નામની હો, માળા છે ડોકમાં,

જુઠુ બોલાય નહી હો, માળા છે ડોકમાં,

અવળુ ચલાય નહી હો, માળા છે ડોકમાં,

ગુરૂજીના નામની હો,…

ક્રોધ કદી થાય નહી, પરનિંદા થાય નહી,

ભક્તિ ભુલાય નહી, માળા છે ડોકમાં,

ધન સંગ્રહાય નહી, એકલા ખવાય નહી,

ગુરૂજીના નામની હો,…

ભેદ રખાય નહી, માળા છે ડોકમાં,

હરી હરાનંદ કહે, સત્ય છુપાય નહી,

નારાયણ ભુલાય નહી હો, માળા છે ડોકમાં,

ગુરૂજીના નામની હો, માળા છે ડોકમાં,

ગુરૂજીના નામની હો,…
-હરી હરાનંદ

 
Leave a comment

Posted by on 08/09/2009 in ભજન

 

ટૅગ્સ:

દળી દળીને ઢાંકણીમાં ઉઘરાવવું

દળી દળીને ઢાંકણીમાં ઉઘરાવવું
ને એવું કરવું નહિ કામ રે,
આપણી વસ્તુ ન જાય અવસ્થા
ને એ જવાનું લેવું નહિ નામ રે … દળી દળીને.

સેવા કરવી છેલ્લા જનમવાળાની
ને ભજનમાં જોવા સંસ્કાર રે,
જોવા પૂરવનું પુરૂષારથ હોય એહનું
ને તો મેળવવો વાતનો એકતાર રે …. દળી દળીને.

વિષયવાળાને આ વાત ન કહેવી,
ને એથી રાખવું અલોપ રે,
દેખાદેખી એ મરને કંઠી બંધાવે,
ને શુદ્ધ રંગનો ચડે ના ઓપ રે … દળી દળીને.

ઉત્તમ જો કર્મ કરે ફળની આશાએ
ને એવાને ન લાગે હરિનો લેશ રે,
ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે
એઓ ક્યાંથી ભાળે અખંડ દેશ રે … દળી દળીને.

– ગંગા સતી

 
Leave a comment

Posted by on 25/08/2009 in ભજન

 

ટૅગ્સ:

મન વૃત્તિ જેની સદાય નીર્મળ

મન વૃત્તિ જેની સદાય નીર્મળ
પડે નહીં ભવસાગર માંહ્ય રે,
સદગુરૂના ચરણમાં ચિત્ત મળી ગયું
લાગે નહીં માયા કેરી છાંય રે ….

પિતૃ, ગ્રહ, દેવતા કોઈ નડે નહીં
જેનું બંધાણું વચનમાં ચિત્ત રે
આવરણ એને એકે નહીં આવે
વિપરિત નથી જેનું મન રે …. મન વૃતિ જેની

અંતર કેરી આપદા સર્વે મટી ગઈ
જેને સદગુરુ થયા મહેરબાન રે
મન કર્મ થકી જેણે વચન પાળ્યું
મેલી દીધું અંતર કેરું ભાન …. મન વૃતિ જેની

હાનિ અને લાભ એકે નહીં જેને ઉરમાં
જેને માથે સદગુરુનો હાથ રે,
ગંગા સતી જોને એમ જ બોલિયા
ટળી ગયા ત્રિવિધનાં તાપ રે …. મન વૃત્તિ જેની

– ગંગા સતી

 
Leave a comment

Posted by on 25/08/2009 in ભજન

 

ટૅગ્સ:

ભક્તિ રે કરવી એણે રાંક થઈને રહેવું

ભક્તિ રે કરવી એણે રાંક થઈને રહેવું પાનબાઈ
મેલવું અંતરનું અભિમાન રે,
સતગુરુ ચરણમાં શીશ રે નમાવી
કર જોડી લાગવું પાય રે …. ભક્તિ રે કરવી એણે

જાતિપણું છોડીને અજાતિ થાવું ને
કાઢવો વર્ણ વિકાર રે,
જાતિ ને ભ્રાંતિ નહીં હરિ કેરા દેશમાં
એવી રીતે રહેવું નિરમાણ રે … ભક્તિ રે કરવી એણે

પારકાનાં અવગુણ કોઈના જુએ નહીં,
એને કહીએ હરિ કેરા દાસ રે,
આશા ને તૃષ્ણા નહીં એકેય જેના ઉરમાં રે
એનો દૃઢ રે કરવો વિશ્વાસ રે … ભક્તિ રે કરવી એણે

ભક્તિ કરો તો એવી રીતે કરજો પાનબાઈ
રાખજો વચનમાં વિશ્વાસ રે,
ગંગા સતી એમ બોલિયા રે પાનબાઈ
હરિજન હરિ કેરા દાસ રે …. ભક્તિ રે કરવી એણે

– ગંગા સતી

 
Leave a comment

Posted by on 25/08/2009 in ભજન

 

ટૅગ્સ:

સ્થિરતાએ રહેજો ને વચનમાં ચાલજો

સ્થિરતાએ રહેજો ને વચનમાં ચાલજો,
ને રાખજો રૂડી રીત રે,
અજાણ્યા સાથે વાત નવ કરજો,
ને જેનું મન સદા વિપરીત રે … સ્થિરતાએ.

આગળ ઘણાં મહાત્મા થઈ ગયા
ને તેણે કુપાત્રનો કર્યો નિષેધ રે,
એક આત્મા જાણીને અજ્ઞાની પ્રબોધિયો
ને ઉપજાવે અંતરમાં ખેદ રે … સ્થિરતાએ

લિંગ વાસનામાં જેનું ચિત્ત લાગ્યું,
ને આસક્ત છે વિષયમાંય રે,
એવાને ઉપદેશ કદી નવ કરવો
ને જેને લાગે નહિ લેશ ઉરમાંય રે … સ્થિરતાએ.

ઉપાધિ થકી આપણે નિર્મળ રહેવું
ને ચુકવો નહિ અભ્યાસ રે,
ગંગા સતી રે એમ બોલિયાં રે,
ત્યાં ટકે નહિ દુરજનનો વાસ રે … સ્થિરતાએ.

– ગંગા સતી

 
Leave a comment

Posted by on 25/08/2009 in ભજન

 

ટૅગ્સ:

મનડાને સ્થિર કરે જાગીને

મનડાને સ્થિર કરે જાગીને જાણે ભલે
વર્તે ઈ સંસાર વહેવાર માંહ્ય રે
ભીતર જગાડ્યા જેણે માંહ્યલાને માણ્યો એણે
માયા કરે નહીં કાંઈ રે … મનડાને.

અભ્યાસ આદર્યો ને ભ્રમણાઓ ભાંગી
આનંદ ઉપજ્યો અપાર રે
આઠેય પહોર એ તો મસ્ત થઈને રહે
સાધી સાહેબ સાથે તાર રે…

સત વસ્તુમાં જેનું ચિતડું બળી ગયું ને
ચારે વાણીથી એ પાર જી
સપનાનો મોહ આવા ગુણીજન કરે નહીં
હરદમ ભજનમાં હોંશિયાર જી

વાસના બળી ગઈ, તૃષ્ણા ટળી ગઈ ને
મોહની મટી ગઈ તાણાવાણ જી
ગંગા સતી રે એમ બોલિયા રે પાનબાઈ
સાચા સાધુની ઓળખાણ જી …. મનડાને સ્થિર

– ગંગા સતી

 
Leave a comment

Posted by on 25/08/2009 in ભજન

 

ટૅગ્સ: